Wednesday, October 14, 2009

Interaksi Mahasiswa/i UMS dengan calon peperiksaan SPM & STPM Kimaragang tahun 2009 ditunda

Adalah difahamkan bahawa atas kesukaran teknikal, program berkenaan telah ditunda ke satu masa yang akan ditentukan kemudian. Pautan di http://wwwsst.ums.edu.my/lecturer/jed/page/709