Thursday, May 28, 2009

Alu-aluan Pengerusi MESYUARAT SUSULAN DEKLARASI TORONG SOKO

Kopiwosian AK. Mungkin dati dot oporolu po'post'on nu it ucapan alu-aluan Pengerusi tiya dit mesyuarat susulan Deklarasi Torong Soko sorid Marudu Inn.
Jedol.

----------
Ok.
----------

MINIT MESYUARAT

MESYUARAT SUSULAN DEKLARASI TORONG SOKO
TARIKH: 5 SEPTEMBER 2008
MASA:7:00 MALAM
TEMPAT: BILIK MESYUARAT MARUDU INN

KEHADIRAN;
1. Janathan Kandok
2. Abd. Latiff Kandok
3. Prof Madya Dr. Jedol Doyou
4. Dr Jurin Gunsalam
5. Hendrus Anding
6. Christopher Mandut
7. Jem@ Jamal
8. Jaffree Dangus
9. Charle Kuminding
10. Sabion Maralin
11. Gus Kambayuan
12. David Meja
13. Alvie Lo
14. Mohd. Romzi Abdullah
15. Rozan Zulkifle
16. Majaron Masial


TIDAK HADIR DENGAN MAAF
1. Prof Madya Dr. Jualan Azlan Gansau (sibuk)
2. Dr. Nelson Maisin(bertugas on call)
3. Jason Majimal( Kursus di Sarawak)
4. E. Hermengildus Ukun(tidak sihat-sakit perut)
5. Jilid Kuminding(sibuk bertugas di KL)
6. Jainim Samaron
7. Jidin JanaunUcapan alu-aluan Pengerusi ,

UCAPAN DASAR PENGERUSI MESYUARAT PENGAGIHAN TANGGUNGJAWAB DEKLARASI TORONG SOKO PADA 5 SEPTEMBER, 2008

Kerana kita milik masyarakat yang kecil maka tidak hairanlah dengan sedikit kegiatan kita sudah dianggap berusaha menampakkan kepimpinan.Sebenarnya pada tahap ini kita tidak sama sekali berniat menjadi pemimpin. Apa yang kita lakukan ialah mencari dan mengenalpasti tangungjawab. Bagaimanapun, tidaklah dapat dielakkan dalam proses mencari tanggungjawab ada yang secara sukarela menjadi ketua namun itu tidak membawa makna yang individu itu sudah menjadi pemimpin sebaliknya dia hanya memikul tanggungjawab seorang pengurus--sesuatu yang sangat penting dalam proses mencari dan mengenalpasti perjuangan.Jika kita menerima hakikat ini maka mudahlah kita berjuang bersama-sama kerana rupanya tanpa mengira status sosial, kita hanyalah pekerja dalam pasukan kerja yang bakal kita laksanakan. Menyebut status sosial, memanglah seperti juga saudara-saudara, saya ada sedikit pangkat dalam organisasi saya, namun dalam pasukan kerja, usia, hubungan keluarga, rakan sebangsalah yang menjadi pengikat perpaduan kita. Contohnya, yang tua kita hormati dan yang muda kita sayangi.Namun perpaduan sebenar kita ialah Deklarasi Torongsoko yang telah kita sama-sama bangunkan.Ini tentulah bertepatan dengan visi kita iaitu Kimaragang bersatu, maju, dan menarik.

Deklarasi Torong soko yang berorientasi perpaduan, pembangunan, dan penampilan keunikan Kimaragang memerlukan mekanisma pelaksanaan yang Kukuh. Malam ini, dengan kudrat dan iradatnya telah menjadi ketentuan Tuhan yang maha esa kita akan menetapkan mekanisma kita.Dengan ini saya mencadangkan supaya mekanisma pelaksanaan Deklarasi Torong Soko hendaklah ada seorang individu yang cukup wibawanya untuk dijadikan figurehead. Peranan ini wajib ada sebagai linker kepada pihak berkuasa kerajaan negeri dan pusat. Ketika kita menumpahkan sepenuh penghormatan dan kemuliaan kepada individu ini namun kita harap dia tidak mencampuri urusan pasukan kerja kerana dia tidak mempunyai kuasa eksekutif. Kuasa eksekutif sebenar adalah dipegang oleh Pengerusi Pasukan Kerja.

Bagi mengelak daripada penyalahgunaan kuasa, pengerusi ini bertindak sebagai Ketua Lembaga Deklarasi Torong Soko. Seperti lazimnya, sesuatu lembaga hendaklah mempunyai beberapa anggota yang berperanan membuat dan memantau pelaksanaan dasar. Membantu dengan gigih pengerusi pasukan kerja ini ialah beberapa Ketua Pasukan Kerja yang kita tubuhkan yang selari dengan ketetapan Deklarasi Torong Soko iaitu almuni Kimaragang, Yayasan Pendidikan, Persatuan Perniagaan Kimaragang, Surat Khabar, dan beberapa Jawatankuasa yang sesuai ditubuhkan.Tegasnya mekanisma pelaksanaan Deklarasi Torong Soko ini terbahagi kepada tiga. Pertama, pelindung (guardian). Kedua, Pembuat dasar dan pemantau. Ketiga, Pelaksana dasar.Saya kira dengan adanya mekanisma seumpama ini akan memberi ruang kepada kita semua menempatkan diri dalam Deklarasi Torong Soko berdasarkan minat, bakat, kemahiran dan sikap. seperti saya sebut sebelum ini, malam ini kita memilih pekerja. Kerana dilakukan dalam semangat kekeluargaan maka kita percaya proses pemilihan ini adalah menyeronokkan. Tidak seperti yang berlaku dalam pemilihan pekerja dalam sesetengah parti politik yang penuh dengan kenakalan.

Perlu saya mengingatkan diri saya bahawa pemilihan ini adalah kritikal untuk meneruskan kelangsungan Deklarasi Torong Soko. Saya fikir semua yang hadir meminati bola sepak. Dalam bola sepak, adalah menjadi kelaziman bagi pengurus pasukan bola sepak untuk memberi peluang kepada semua pemain untuk menjaringkan bola namun akhirnya hanya ada seorang dua sahaja yang berjaya tetapi pada hakikatnya semua pemain bergembira menyaksikan perlawanan bola sepak. Mengambil misalan ini, pengerusi pasukan kerja Deklarasi Torong Soko hendaklah lebih mementingkan keseronokan berkerja bagi semua penggiat deklarasi ini. Ini kerana keseronokan bekerjalah yang menjadi matlamat kita.

10 comments:

 1. Noolingan ku iee popoboros. Okon ko yoku po ot Pengerusi dilo. Okon ko dogo po dot ucapan ilo.

  ReplyDelete
 2. AK. Umbalai ka posuwang isai-om-isai it "Ketua Pasukan Kerja" om it "tongokaraja" diri supaya aandaman no dit tongokinoruangan dit "Nooleeingan iee ka di Duramit".

  ReplyDelete
 3. SETUJU. NAMA PUN NGO. SAYA PENTINGKAN KESERONOKAN. KALAH MENANG "MAIN BOLA" SAYA TAK PERNAH KISAH. YANG PENTING ENJOYYY. TERAS KERJA SAYA ADALAH "IKHLAS". BERIBU MAAF SEKALIAN KAWAN-KAWAN. SAYA TELAH MEMBANTU SEMUA PERJUANGAN. BANTUAN YANG KECIL TAPI IKHLAS DAN ENJOY. (TENTU ADA ASBABNYA MENGAPA SAYA "REHAT" - SAYA RASA KURANG ENJOY DAN KEIKHLASAN MENGURANG KALAU SAYA PAKSA-PAKSA DIRI. MUDAH-MUDAHAN RASA "ENJOY" DAN "IKHLAS" ITU DATANG SEMULA. DOAKAN!"

  SAYA SENTIASA INGIN MEMBANTU SEBENARNYA...

  ReplyDelete
 4. Awasi inot enjoy ko dino. Tapi, jangan terlebih enjoy sampai kokukuwo dot koruang. Anaru po itit cerita dot Deklarasi Torongsoko diti. Nadadarakan doalo ming'enjoy' sampai jinumadi syuk sendiri. Ararapon dot adapat di AK posuwang it tongo "Ketua Pasukan Kerja" om it tongo"karaja" diri supaya adapat daton mongonilai secara keseluruhan it keadaan.

  Om Androd. Kukurangan toobo "monimbak" dogo. It tiya dit Kem Motivasi sid sikul dikoo, ikau iee it nitaak ku sebagai contoh antara orang-orang Tandek yang berjaya kumaa dit tongotanganak dikoo walaupun dalam masa yang sama kakal iee it boros-boros nu dot amu oku keinginan dikau.

  ReplyDelete
 5. Adis boss. Ba... saya cari-cari dulu. Ararapon dot waro nakatagku. Mad amu nakawaya dit urusetia dati iri pokirim. Iman ku e caralah supaya kanu oku dit senarai.

  ReplyDelete
 6. Ba, oturo no dikoo tawaawasi bo..

  ReplyDelete
 7. Salam prof.. kajajarang dikau doh publish, soliwan poh nga minungkarab turus boh.. mikuwikuw yoku diti ngah amih boh bosukon, amih bolou om bobou, totongoh inoh anjuran atau it DTS ka aingin doh mawayah.. sokiro om waroh oh jemputan di masa pelancaran Alumnai diri mongoi oku ih boh bang norongou ku nogi mungkin nolingan oku dikau okon koh tadau-adau kesambot gimah seminggu insan induo noh kasambat masa dirih ataupun yoku dati ot amuh alayak boh (yoku gimah oruruai nokisikul sid Bandau atau mungkin sid Talantang dogon doh sikul)kurang layak la.. sokiroh om waroh poh kusung “bangku” porongon oku ki mongoi oku ih sid A.P.K. bang kajanji oku mari doh mongoi nokuro ong tumangkamang noh nagh rumikot ih mari… Terima kasih prof…

  ReplyDelete
 8. Salam Prof,
  Kokito ku diti blog AK diti biano.Ad GMC kinokitanan ku.
  Nokuro beti tu mad ko waro masalah sesama daton diti.Ong iti ot sumimpunal osusah iti bansa daton mingwasi. Osusah tobo ong ongo sasawat no kiawi ot ginawo.Papatut daraai, songkuro2 kogumu dot porsatuan diti bansa daton nga miseso i daraai ot gama kumaraja.
  Paga om ugu diti i balaai iti, mad ko gumugok at semangat ku.Arap oku dot miumpug tokou iso meja om mebincang tawawasi supaya waro gama piupakatan paling awasi..ong iti ot orongou dot tulun okonko bansa daton..irarakan tokou bo.

  ReplyDelete
 9. Kopiwosian Rozan om it wokon-wokon kabaca ditit komen. AMU PO NAKADAFTAR OT PERSATUAN ALMNI KIMARAGANG TANDEK. Amu po nakalancar. Kukuro palancar ong amu po nakadaftar? Amu ku elaan ong isai ot ponilogow dit amu babanar ot maklumat sid dikoo.

  Nga nokuro tu aso ot pinongoduatan nu dogo dit kopisambat-kopisambat kito? It APKC 2008, it tobenaee tokow sid Kastam nga linoow ku iee, ikau nga naabaran ku iee it kopisambat-kopisambat kito sorid kadai Kolombong. Ong adapat monorima dit tongokinoruangan wookon, borosonku dot itit Alumni diti okon ko disai-disai po. Dang daton kikiawi. Beberapa siri perjumpaan sebelum ini adalah perjumpaan dikalangan Jawatan Kuasa Penaja Alumni. Ong korikot no ot pelancaran, mimang it tongokinoruangan dit nakawaya sorid Tandek dit APKC 2008 mesti loowon. Mimang dot waro ot perancangan untuk melancarkan dit Alumni nga amu po obuli poligowon. Kosoliwan po ot surat dot ROS om popeloo nogi dit tongokinoruangan.

  ReplyDelete
 10. Kopiwosian Tanak Gouton. Okukuwaan oku monginloow dikau dinot ngaran nu nga kukuoyon po, ilo no ot pinili nu sebagai nick name nu. Kopitutun kito dati diti bo ong sid suwai ot suasana.

  Paga tu amu ku otutunan ikau mantad sid nick name nu, berhati-hati oku iee supaya amu kopurimon dot okukuwaan. Nga, pogulu po, boroson ku dot anaru itit tuturan diti terutamna no pasal dit Deklarasi Torong Soko to kinawaalan ditit PKM diti sid DTS ot tinimpuunan. Om ong eingin ko manganu dot kosimpulan sid tadau-tadau rumikot pasal ditit senario makaa, obuli dati ong bacaan po kikiawi it entry ditit blog di AK om umpugon po it tuturan-tuturan dot tongokinoruangan dit wookon dit boleh dipercayai om dit amu obuli dipercayai.

  Nga ringkason ku iee melalui contoh ku. Onuwon ku iee ison (kada kokuwaai ke ison) sebagai contoh. Katalah yoku diti nga Doktor Perubatan (MD) oku. Katalah kopitutun dot arapat okoi maantad di ison. Paga tu reatan iee dot koruang, katalah sebelum po nokotimpuun iee ison dit minamaal yalo dit klinik yo, yaro maantad ot tuturan-tuturan di ison sid dogo dot waro ot ginawo dialo momuka dot klinik. Naa... minanaak oku no bo dot galakan sid dialo. Boroson ku no dot awasi it rancangan dialo, ialo no diti ot orang pertama tulun Kimaragang dot waro ot klinik, ialo no diti ot jodiyon dot Kimaragang sebagai contoh om sukungon ku yaalo.

  Nakawaal ie ison dit klinik yoo om okitanan ku dot amaju (potorusan ot kemajuan kiee ison), tiba-tiba minamaal oku dot klinik ku sid sampaping di ison tu strategik it kawasan dialo. Selepas dino, poposibar oku nono dot tuturan sid tulun bahawa iee ison diti ugu ko iti om iti ot layanan di ison sid pesakit dit amu awasi kangku supaya sid dogo nono ot oongoyon dot tongotulun.

  Pongoduatan ku, nunu ma ot opurimanan nu ong ikau diti iee ison? Maai ka ison, tulungai oku mangajawap nunu ot perasaan nu.

  Taakai ku po ikau iso po ot contoh. Mokimaap oku po di Jualang (PM Dr.) mogulu tu ikau biano ot paadakan ku diti, noowian oku dot idea. Iee Jualang diti sukarela yalo mamaal dit think tank dot Kimaragang (intangai it Deklarasi Torong Soko). Ok... waro no ot think dialo om it ahli nopo nga iee A, B, C om D. Tiba-tiba, yoku tu Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pemantau dit Deklarasi Torong Soko, tiya dot meeting wagu, pinakai ku it kuasa ku untuk pinapawaro dot iso po wagu ot think tank dengan ahli terdiri daripada W, X, Y, Z. Tu kangku, W, X, Y, Z diti lebih merangkumi se-Asia antawa se-Dunia. Itungo tokow ka ong okukuro it uporimanan di Jualang.

  Tokow diti songkinoruangan. Jadi opoporolu po dot sama-sama mangajaga dot ginawo dot koruang supaya amu okukuwaan ialo om ialo.

  Sumimbar dit duatan nu oi Tanak Gouton, kakal oku iee kumuyut bahawa ilo pot makaa, koolukaan iso no ot persatuan. Amamajuu tokow po om pogumuon tokow nogi ot persatuan. Ong eingin waro ot perkumpulan tersendiri, obuli iee waalon ot suwai kikiro Yayasan Pendidikan Kimaragang (amu ku/ya po nosiwat iti diti monubuh).

  Ugu po ma keion ot boros om pendapat ku, aso iee ot hak ku rumasang kumaa disai-isai ong mamaal dot persatuan wookon, biar po ma ko it tujuan/objektif nga lebih kurang. Tapi, kada no lahh insalaai oku/yaalo, onuwon oku/yaalo dot sabap-sabap dot kinawalaan dit persatuan baru untuk menutupi kelemahan diri sendiri.

  Ong oserius ko dot eingin bertukar-tukar pendapat pasal ditit perkembangan terbaru diti, kirimai oku email dit waro ot pengenalan nu. Email ku: jedoldayou@gmail.com.

  ReplyDelete