Tuesday, June 2, 2009

DEKLARASI TORONG SOKO

-Menjalinkan hubungan baik (Smart Partnership) dengan political authority dan pihak berkuasa yang dapat membantu meningkatkan sosioekonomi bangsa Kimaragang
PENGERUSI: TN ABD. LATIFF KANDOK

-Menubuhkan Almuni Kimaragang /Yayasan Pendidikan Kimaragang
-Kajian ke atas sikap pasif pelajar bangsa Kimaragang di IPT dalam aspek kepimpinan.
-Membangunkan modul pembangunan awal (Sekolah Rendah/Menengah Rendah) kepimpinan bangsa Kimaragang
-Mendorong ibubapa memberikan pendidikan tinggi kepada anak-anak Kimaragang
-Menganjur seminar kecemerlangan pelajar Kimaragang
-Mewujudkan website dan blog Kimaragang
PENGERUSI : PROF.MADYA DR. JEDOL DAYOU

-Mendokumentasikan sejarah dan sastera rakyat Kimaragang sebagai falsafah perjuangan
-Mendokumentasikan dan mewartakan sejarah pemilikan tanah adat Kimaragang
PENGERUSI: EN.JANATHAN KANDOK

-Membangunkan pangkalan data sosioekonomi Kimaragang
-Menubuhkan Koperasi Kimaragang dan Persatuan Perniagaan Bumiputera Kimaragang
-Mengusulkan kepada kerajaan untuk mewujudkan pelabuhan Kastam di Kota Marudu
PENGERUSI: EN. HENDRUS ANDING

-Merangka blueprint pembangunan kepimpinan bukan konvensional dan konvensional Kimaragang dalam aspek kepimpinan, infrastruktur, dan pembangunan modal insan
-Mengadakan konvensyen kepimpinan belia dan beliawanis Kimaragang
-Memberi sokongan padu kepada individu bangsa Kimaragang yang berpotensi menjadi pemimpin yang berwibawa
-Menubuhkan Majlis Penasihat (think tank) Kimaragang dianggotai pemimpin veteran, pemimpin masyarakat dan agama
-Mengenalpasti masalah, bakat dan potensi bangsa Kimaragang
-Meminta kerajaan menyegerakan kewujudan daerah Tandek
-Menubuhkan kumpulan Briged Muda Kimaragang
-Mewujudkan mekanisma, menerbitkan dan meningkatkan nama baik pemimpin Kimaragang
PENGERUSI: PROF.MADYA DR.JUALANG AZLAN GANSAU

-Meminta kerajaan mewujudkan Pusat Kebudayaan Kesenian dan Warisan Kimaragang
-Mempromosikan landmark Kimaragang
PENGERUSI: EN. JAMAL MAJUNTING @JEM

-Membudayakan sikap bersatupadu di kalangan bangsa kimaragang dalam menangani sebarang permasalahan
PENGERUSI: DR. JURIN GUNSALAM

No comments:

Post a Comment