Tuesday, June 2, 2009

Nunu it Deklarasi Torong Soko?

Kopiwosian sid dikau AK. Tulungan oku posuwang ditit komen ku pasal dit Deklarasi Torong Soko (DTS).

Jedol.

---------------
Ok... Taakan taekau dot login ditit blog supaya adapat nu popost kondiri serera. AK.
---------------

Kumaa dit pembaca kikiawi.

Pogulu po, arapon ku dot amu dikoo pawagaton om nilaion kejayaan/kegagalan dit Deklarasi atas bahu disai-disai terutamanya dit Pengurusi Kerja. It DTS diri, baagi ko yoku tu nakatanud ok, iri diri sumbangan ikhlas dit tongo amu kopiro tongo kinoruangan untuk membantu membangunkan orang-orang kita om it kawasan tokow. Kira ong berjaya papanau dit DTS, bonus. Ong amu, kira kosong-kosong. It DTS diri okon ko piniumpugan dit tulun dit minisingko wawaro (waro iee ot amu kopirolah). Jadi, aarap oku dot aso ot insalaan daton, iaalo om ialo nagagal papapanau dit tugas ka. Iti diti okon ko tugasan po. Iti diti iso ot visi sukarela om ikhlas untuk bansa Kimaragang. Sagai pogi om, it tiya dit timpuun, amu oporolu dot poligowon daton it nununu it minangan sorid Torong Soko kangku tu iri diri untuk aspirasi kondiri no dit tongo sukarelawan. It ucapan ponutup ku, kangku, "Kada tokow berjanji dot papanau dit DTS. Maad waalon tokow iee baagi disai-disai dit mingaangam dit waro ot potoyoungan/masa".

Ugu po keino, mongogintong dilot perkembangan makaa, mad waro diri ot kepereluan dot ondomon tokow it kandungan DTS terutamanya it tongo pengerusi dit DTS. Kopotutan no it sorid Labuan diri, iee kuwo om iee kuwo berkongsi dot perkembangan terbaru setakat dit nawaal doo dit doo dot bahagian. Nga, kikiawi it nokorikot sori aso po ot nawawaal. Untuk memesongkan perhatian dit tulun dit eingin mengikuti perkembangan DTS, waro no iso-duwo ot dipersalahkan supaya it kelemahan doo tidak menonjol om oolingan no dot tulun. Aso ot perkembangan dit bahagian doo, ikuwo ot nasalah sampai dot nakawaal dot iso wagu ot persatuan. Aso ot perkaitan nga iri no ot binoros.

Ong intangan tokow it isu-isu utama sid perjumpaan sorid Labuan diri (http://www.juringunsalam.com/2009/05/beberapa-hari-lalu-ini.html), iri no iri it isu-isu lama sorid Torong Soko (bulan 8, 2008. moosomok no dot sontoon, kakal iee mogiim nunu om nunu ot masalah dot tulun Kimaragang). It sorid Torong Soko, minibahas okoi nunu om nunu ot masalah dot tulun Kimaragang om neeiman yaa no dot penyelesaian. Iri neit penyelesaian diri it reatan dot Deklarasi Torong Soko. Om, it sorid Labuan nga minibahas no waagu isu-isu yang sama ugu ko monimpuun nogi? Nealaan no daton it tongo masalah-masalah diri dit tiya sori tokow id Torong Soko om nawaal no daton it formula penyelesaian. Jadi, sepatutnya it sorid Labuan membincangkan apakah perkembangan-perkembangan terbaru dit bahagian-bahagian diri.

It tongo pengurusi-pengerusi bahagian, ong aso po ot perkembangan, poboroson nopo laahhh dot aso po ot perkembangan. Aso ie ot pulis manangkap ong amu poma nakapanau/notimpuunan it tugasan tu elaan iee daton dot masing-masing waro ot tanggungjawap kondiri sid karaja, sid walai, sid tongo tanganak, sid keluarga om wookon-wookon po. Iiiri pot Seketeriat (terutama it Setia Usaha), ong ikuwo om ikuwo minimoros dot aso po ot perkembangan dit bahagian doo ka, kepetutan no minogiim dot jalan supaya adapat manaak dot idea kukuroo ot kapapanaan dit "tugas" dialo diri. Sebagai contoh, mencadangkan Jawatan Kuasa khas untuk membantu dit pengerusi papapanau dit "tugas". Ogumu iee ot tongo kinoruangan singboboros sid blog dilo bahawa yoalo sedia membantu.

Dari satu sudut, menyesal oku dit pengelibatan ku DTS. Dari sudut lain, bersyukur oku tu nootutunan ku taawal itit tongo tulun diti. Nasip po tu okon po ko hal-hal tagayo. Ong agayo no babanar, aii... asaadan oku boyobo.

Bagi dit disai-disai dit eingin mengikuti perkembangan DTS diti, kada kow po turus-turus mengambil kesimpulan (jump to the conclusion) dalam menilai ditit isu diti. Baagi dit osorius, umpugon dikoo it tongo dokumen-dokumen DTS, bacaaon po babanar, timbangon kiri-kanan om manganu nogi dot kesimpulan. It tongo kikepakaran dalam kewartawanan, it DTS diti iso ot dokumen/isu bersejarah satu kumpulan orang-orang Kimaragang (dit sampai makaa kakal oku iee mempelajari dit visi/misi om cara kerja ("modus oprandi") doo), om waro ot nilai sejarah doo soompori. Paangandaman daton om tongo tanganak tokow.

6 comments:

 1. Iti oboh baru noh boros doh prof (yoku gimah darjah 6 noh asoh telalan) innonoh gima dikoh omuh mokinongou doh boros prof.. mongoi oku toh gimah bang noilan ku noh it pelancaran doh Alumnai dirih ngah kelaai koh doh nakadaftar noh.. kembagu memonsoi tokou program lontikon toku isoh pengerusi mempengerusi duduk kerusi dit majlis om pikionuwon toku ih prof berucap sebagai wakil Kimaragang sokiroh om waroh prof wokon onuon tokou doh perantara la… banar ih boros dih prof diloh osibuk oku nogi didirh metolipon sms noh tongoh kinoruangan.. tahniah la prof iti nasihat nuh.. emot nogi warna ka inoh dikau kondiri doh boros.. prof ba itu kopih gugu ka kopitobping ka kakal ih keluarga okoi diti sompi mim balanja okoi mari diti ki (banar kon prof) "air di cincang tidak akan putus" ka dih malayu..

  ReplyDelete
 2. Ba, awasi no beno ong tumimpuun no waro ot tangau2 piuludan kembagu...

  ReplyDelete
 3. Kumaa di Rozan om ison om it wokon-wokon kabaca ditit komen. AMU PO NAKADAFTAR OT PERSATUAN ALMNI KIMARAGANG TANDEK. Amu po nakalancar. Kukuro palancar ong amu po nakadaftar? Amu ku elaan ong isai ot ponilogow dit amu babanar ot maklumat sid dikoo.

  Sagai pogi kangku nunu-nunu it torongow/tabaca, umpugon po it maklumat sampai osukup, timbangon gibang-wanan, manganu nogi dot kosimpulan, momoros nogi om mamaal nogi dot tindakan. Ogumu ot khabar-khabar angin diti dit punca nopo doo nga cuba memecahbelahkan. Nga, umbalai ka poboros Rozan isai ot kinarangaan nu dot nakadaftar no ot Alumni om nakalancar no ka. Eingin oku monokituturan ditit tulun diti.

  ReplyDelete
 4. Asee nelaan ku yoku dino pelancaran dino prof. It nelaan ku mimang ko dalam proses pendafrtaran nogi. Mirad i dit PKM tu sedang dalam proses pendaftaran i.

  I nopo tuturan ku pasal 3 persatuan kangku diri do yoku nga binoros ku nopo 3 (samada nakadaptar no antawa amu, tu sino i ot koojungon dino). Mongulas oku i banar dino waro sampai 3 persatuan om kukuro supaya waro ot piseesaan sid gama popeensawat dot tulun tokow.

  Aso dogon dot prejudis kumaa sisiongo atau isai2. Ong miulas dot anaru nga gam nogi id gama dot misambat om miupakat. Ino no komoyoon ku yoku dot subai ko sid piupakatan i kangku pogi.

  ReplyDelete
 5. Kopiwosian ison. Kotoluadan dit komen nu. Nga kada no rumasang dit contoh ku sid silod siba ki. Padamaon ku iee ong okukuwaan ko. Selamat maju jaya. Amu po kosisiwat majang sid Kota Belud. Kobisaan mitilombus iee sorid Bandau tu waro ot kosibukan mari dilo.

  ReplyDelete
 6. Hehe... nunu tikarasang obo prof. Happy go lucky oku yoku diti. Pri sais ong mituturan po baanar.

  Biasa no bo waro ot kopisuwayan suwang dot tulu nga waro i kowosian tu kopiruuruang nogi dot elalaan.

  Ba, kopisambat i seseera kasampatan nu majang bo. Awasi mari mituututuuran ong it kopisambat no. ;)

  ReplyDelete